اتاق جنگنده بین الملل عربستان حمله هوایی

اتاق: جنگنده بین الملل عربستان حمله هوایی بمب خوشه ای استان حجه مارب یمن

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی افزایش روابط تجاری با قطر از محور بندرعباس-قشم

مدیر امور هماهنگی مناطق آزاد و خاص اقتصادی با بیان اینکه اولویت قطری ها جهت زیاد کردن سطح مناسبات تجاری با کشور عزیزمان ایران زیاد کردن صادرات از محور بندرعباس-

افزایش روابط تجاری با قطر از محور بندرعباس-قشم

افزایش روابط تجاری با قطر از محور بندرعباس-قشم

عبارات مهم : ایران

افزایش روابط تجاری با قطر از محور بندرعباس-قشم/ قطر بازار نشانه محصولات کشاورزی و صنعتی کشور عزیزمان ایران است/ وقت زیادی جهت جذب بازار قطر نداریم

مدیر امور هماهنگی مناطق آزاد و خاص اقتصادی با بیان اینکه اولویت قطری ها جهت زیاد کردن سطح مناسبات تجاری با کشور عزیزمان ایران زیاد کردن صادرات از محور بندرعباس- قشم هست، گفت: قطر می تواند بازار نشانه محصولات غذایی، کشاورزی و صنعتی کشور عزیزمان ایران باشد.

جعفر آهنگران، در گفت وگو با ایلنا راجع به زیاد کردن مراودات تجاری و اقتصادی با قطر از طریق مناطق آزاد کشورمان اظهار داشت: چندی پیش یک هیئت قطری از مناطق آزاد کشورمان دیدار داشتند و سه منطقه را جهت زیاد کردن روابط تجاری در اولویت قرار دادند که اولویت اول آنها بوشهر بود.

افزایش روابط تجاری با قطر از محور بندرعباس-قشم

وی افزود: قطری ها در صورتی با زیاد کردن روابط تجاری با کشور عزیزمان ایران از طریق بوشهر موافق بودند که این منطقه به منطقه آزاد تبدیل شود. طرح تبدیل بوشهر به منطقه آزاد به مجلس ارائه شده است ولی هنوز تصمیمی راجع به آن نگرفتند.

این مقام مسئول ادامه داد: اولویت بعدی قطری ها جهت زیاد کردن سطح مناسبات تجاری و اقتصادی با کشور عزیزمان ایران زیاد کردن فعالیت ها در مناطق بندرعباس و قشم بود که به نظر می رسد زیاد کردن صادرات به این کشور از محور بندرعباس – قشم از این بعد در اولویت قرار بگیرد.

مدیر امور هماهنگی مناطق آزاد و خاص اقتصادی با بیان اینکه اولویت قطری ها جهت زیاد کردن سطح مناسبات تجاری با کشور عزیزمان ایران زیاد کردن صادرات از محور بندرعباس-

وی ادامه داد: به نظر می رسد قطر قصد دارد پایتخت تجاری خود را به بندر الروییس در شمال این کشور انتقال یافته کند و از این رو این منطقه را به منطقه آزاد تبدیل کرده است.

آهنگران با تاکید بر این که شرایط قطر می تواند یک وقت برد–برد جهت منطقه قشم و بندرعباس و این کشور ایجاد کند، گفت: کشور عزیزمان ایران باید از این وقت نهایت استفاده را داشته باشد و از این بعد قطری ها هم با کشور عزیزمان ایران همراه تر خواهند بود.

مدیر امور هماهنگی مناطق آزاد و خاص اقتصادی با بیان اینکه قطر یک کشور وارد کننده است و صادرات آن تنها در حوزه انرژی هست، ادامه داد: قطر می تواند بازار نشانه تولیدات و محصولات ایرانی باشد به این شرط که بتوانیم استانداردهای خود را نزدیک به استانداردهای جهانی کنیم.

افزایش روابط تجاری با قطر از محور بندرعباس-قشم

وی افزود: پیش از ایجاد اختلاف قطر با عربستان سعودی هم با کشور قطر مذاکراتی راجع به صادرات محصولات متفاوت از جمله مصالح ساختمانی جهت آماده سازی این کشور جهت برگزاری مسابقه های جام جهانی 2020 داشتیم ولی با این وقت پیش آمده می توانیم روابط تجاری و اقتصادی با قطر را سریع تر زیاد کردن دهیم.

آهنگران تاکید کرد: قطر می تواند مخاطب و بازار محصولات صنعتی و به خاص محصولات کشاورزی کشور عزیزمان ایران باشد به شرطی که بتوانیم حداقل در بخش بسته بندی محصولات، کیفیت را ارتقا دهیم.

مدیر امور هماهنگی مناطق آزاد و خاص اقتصادی با بیان اینکه اولویت قطری ها جهت زیاد کردن سطح مناسبات تجاری با کشور عزیزمان ایران زیاد کردن صادرات از محور بندرعباس-

این مقام مسئول با بیان این که وقت زیادی جهت جذب بازار قطر نداریم، گفت: در حال حاضر تمام کشورها می توانند رقیب کشور عزیزمان ایران جهت جذب بازار قطر باشند چه کشورهای همسایه کشور عزیزمان ایران و چه کشورهایی مانند چین که فاصله زیادی با قطر دارند.

آهنگران گفت: توجه داشته باشید که داشتن ارتباط جغرافیایی و فیزیکی با یک کشور نمی تواند تنها مزیت محسوب شود البته داشتن این ارتباط فیزیکی شرط مورد نیاز است ولی کافی نیست چنانچه کشوری مانند ترکیه با وجود اینکه ارتباط فیزیکی با کشوری مانند افغانستان ندارند ولی می بینیم که بازار این کشورها را در اختیار گرفته هست. همچنین کشوری مانند چین هم که با بسیاری از کشورها ارتباط فیزیکی و جغرافیایی ندارد ولی محصولات آن در بسیاری از بازارها به فروش می رسد.

افزایش روابط تجاری با قطر از محور بندرعباس-قشم

مدیر امور هماهنگی مناطق آزاد و خاص اقتصادی تاکید کرد: در حال حاضر قطر می تواند بازار نشانه محصولات غذایی، کشاورزی و مصالح ساختمانی کشور عزیزمان ایران باشد.

وی با بیان اینکه خوشبختانه مناطق مرتبط با قطر زیرساخت های مورد نیاز جهت زیاد کردن روابط تجاری و زیاد کردن صادرات به قطر را دارند، گفت: بندر شهید رجایی در بندرعباس و بندر کاوه در قشم از جمله بنادری هستند که زیرساخت های کافی جهت زیاد کردن سطح مناسبات تجاری و اقتصادی با قطر را دارند.

واژه های کلیدی: ایران | بازار | ایرانی | اقتصادی | محصولات | بندرعباس | منطقه آزاد | محصولات غذایی | محصولات کشاورزی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs