اتاق جنگنده بین الملل عربستان حمله هوایی

اتاق: جنگنده بین الملل عربستان حمله هوایی بمب خوشه ای استان حجه مارب یمن

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی ماموریت بانک مرکزی جهت تعدیل ارزش ریال ، مصوبه تازه ارزی دولت

دولت مجوز تسویه بدهی ناشی از تعهدات کشور عزیزمان ایران به بانک بین‌المللی«ترمیم و توسعه» به منظور تعدیل ارزش ریال را به بانک مرکزی ابلاغ کرد. 

ماموریت بانک مرکزی جهت تعدیل ارزش ریال ، مصوبه تازه ارزی دولت

مصوبه تازه ارزی دولت/ماموریت بانک مرکزی جهت تعدیل ارزش ریال

عبارات مهم : ایران

دولت مجوز تسویه بدهی ناشی از تعهدات کشور عزیزمان ایران به بانک بین المللی«ترمیم و توسعه» به منظور تعدیل ارزش ریال را به بانک مرکزی ابلاغ کرد.

به گزارش مهر، هیات دولت در مصوبه ای که با امضای اسحاق جهانگیری، معاون اول مدیر جمهور به بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شده، مجوز تسویه بدهی ناشی از تعهدات کشور عزیزمان ایران به بانک بین المللی ترمیم و توسعه را ابلاغ کرده است.

ماموریت بانک مرکزی جهت تعدیل ارزش ریال ، مصوبه تازه ارزی دولت

متن کامل مصوبه هیات وزیران به شرح زیر است:

وزارت امور اقتصادی و دارایی- بانک مرکزی

دولت مجوز تسویه بدهی ناشی از تعهدات کشور عزیزمان ایران به بانک بین‌المللی«ترمیم و توسعه» به منظور تعدیل ارزش ریال را به بانک مرکزی ابلاغ کرد. 

هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۶,۰۲.۱۰ به پیشنهاد مورخ ۱۳۹۶.۰۱.۲۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده واحده قانون اجازه همکاری دولت کشور عزیزمان ایران در مقررات کنفرانس منعقده در برتن وودز مربوط به تاسیس صندوق و بانک بین المللی مصوب ۱۳۲۴ و اصلاحات بعدی آن تصویب کرد:

بانک مرکزی جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران مجاز است از محل منابع داخلی خود نسبت به تامین و پرداخت مبلغ یکهزار و هفتصد و هفتاد و سه میلیارد و نهصد و چهل و پنج میلیون و چهارصد و شصت و شش هزار و هفتصد و بیست و سه و چهل و سه صدم (۱۷۷۳۹۴۵۴۶۶۷۲۳/۴۳) ریال بابت تسویه بدهی ناشی از تعهدات جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران به بانک بین المللی ترمیم و توسعه به منظور تعدیل ارزش ریال اقدام کند

.

وزارت امور اقتصادی و دارایی بابت تسویه این بدهی، تضمین کتبی مورد نیاز را در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران قرار می دهد.

ماموریت بانک مرکزی جهت تعدیل ارزش ریال ، مصوبه تازه ارزی دولت

اسحاق جهانگیری

معاون اول مدیر جمهور

واژه های کلیدی: ایران | مرکزی | اقتصادی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs