اتاق جنگنده بین الملل عربستان حمله هوایی

اتاق: جنگنده بین الملل عربستان حمله هوایی بمب خوشه ای استان حجه مارب یمن

گت بلاگز اخبار بین الملل وتوی آمریکا همسویی کامل با جنایات صهیونیستها ضد ملت فلسطین است / حزب الله لبنان

حزب الله لبنان با صدور بیانیه ای وتوی قطعنامه شورای امنیت راجع به قدس از سوی آمریکا را محکوم کرد.

وتوی آمریکا همسویی کامل با جنایات صهیونیستها ضد ملت فلسطین است / حزب الله لبنان

حزب الله لبنان: وتوی آمریکا همسویی کامل با جنایات صهیونیستها ضد ملت فلسطین است

عبارات مهم : امنیت

حزب الله لبنان با صدور بیانیه ای وتوی قطعنامه شورای امنیت راجع به قدس از سوی آمریکا را محکوم کرد.

به گزارش مهر به نقل از المنار، حزب الله لبنان با صدور بیانیه ای به همسویی کامل آمریکا با رژیم صهیونیستی در جنایات مستمر آن ضد ملت فلسطین اشاره و آنرا محکوم کرد.

وتوی آمریکا همسویی کامل با جنایات صهیونیستها ضد ملت فلسطین است / حزب الله لبنان

در این بیانیه آمده است: حزب الله همسویی کامل آمریکا با رژیم صهیونیستی در جنایات مستمر این رژیم ضد ملت فلسطین را محکوم می کند. آخرین آن در وتوی دولت آمریکا در برابر کل دنیا در شورای امنیت و ممانعت از صدور قطعنامه راجع به حفظ وضع کنونی قدس و در مخالفت با تصمیمات جدید(ترامپ) راجع به قدس، آشکار شد.

حزب الله بیان کرد: این وتو بار دیگر موضع جانبدارانه دولت های متوالی آمریکا که آخرین آن دونالد ترامپ به نفع رژیم صهیونیستی بود، نشان داد. موضعی که در جهت پایمال کردن حقوق ملت فلسطین و کرامت عرب هست. دنیا سیلی محکم و وقیحانه ای از دولت آمریکا که با عنادورزی تمام در برابر کل شورای امنیت قرار گرفت، دریافت کرد. مفهوم آن شدت یافتن کارها خصمانه آمریکا ضد امت ما به شکل بی سابقه و ترساندن کننده همه مواضع شرکت ها و حقوق ملتها در منطقه ما است.

حزب الله لبنان با صدور بیانیه ای وتوی قطعنامه شورای امنیت راجع به قدس از سوی آمریکا را محکوم کرد.

در این بیانیه آمده است: در مقابله با زورگویی آمریکا که حد و مرزی ندارد، حزب الله از امت عربی و اسلامی و همه آزادگان دنیا می خواهد که در جهت شدت یافتن انتفاضه به شکل گسترده در برابر تصمیم آمریکا ضد قدس حرکت کنند. حزب الله از ملت فلسطین می خواهد که به کارها موفقی که صهیونیستها و آمریکا را دچار رعب و وحشت کرده هست، ادامه دهند.

واژه های کلیدی: امنیت | لبنان | بیانیه | جنایات | آمریکا | فلسطین | حزب الله لبنان | رژیم صهیونیستی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs