اتاق جنگنده بین الملل عربستان حمله هوایی

اتاق: جنگنده بین الملل عربستان حمله هوایی بمب خوشه ای استان حجه مارب یمن

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی اسفند پارسال آیت الله جنتی به من گفت احمدی نژاد اگر کاندیدا بشود قصد فتنه دارد / باهنر

آخرين بار كي احمدي نژاد را ديديد؟ در جلسات مجمع بوده؟ صحبت و گفت وگويي هم با هم داريد؟

اسفند پارسال آیت الله جنتی به من گفت احمدی نژاد اگر کاندیدا بشود قصد فتنه دارد / باهنر

باهنر: اسفند پارسال آیت الله جنتی به من گفت احمدی نژاد اگر کاندیدا بشود قصد فتنه دارد

عبارات مهم : اسفندماه

روزنامه شرق با محمدرضا باهنر مصاحبه کرده است.

اسفند پارسال آیت الله جنتی به من گفت احمدی نژاد اگر کاندیدا بشود قصد فتنه دارد / باهنر

بخش کوتاهی از این مصاحبه را می خوانید:

آخرين بار كي احمدي نژاد را ديديد؟ در جلسات مجمع بوده؟ صحبت و گفت وگويي هم با هم داريد؟

آخرين بار كي احمدي نژاد را ديديد؟ در جلسات مجمع بوده؟ صحبت و گفت وگويي هم با هم داريد؟

بله، در مجمع اين آخرهای او را بيشتر مي بينم. بيشتر هم در حد همين سلام و احوال پرسي هست. صحبت خاصي با هم نداريم. اين قدر که ديگر ارزش ندارد كه بخواهيم بايستيم با او راجع به اينكه فلان حرف را در فضاي مجازي زده و شكايت كرده و… صحبت كنيم.

بقيه اعضا هم همين طور؟

بله، كمابيش. البته در يكي از جلسات قبل از دستور، آقاي توكلي يك اعتراضي كرد، احمدي نژاد هم بود. گفت كجا را مي خواهد احمدي نژاد بزند؟ كجا دارد مي رود كه بحث ادامه پيدا نكرد و خود احمدي نژاد هم پاسخي نداد. ما هم خيلي موافق بوديم كه بحث ادامه پيدا نكند.

شما قبل از انتخابات گفته بوديد كه ما هنوز به احمدي نژاد نياز داريم.

اسفند پارسال آیت الله جنتی به من گفت احمدی نژاد اگر کاندیدا بشود قصد فتنه دارد / باهنر

فكر مي كنم اسفندماه بود. من حضرت آيت الله جنتي را در يكي از جلسات مجمع تشخيص ديدم. بعد از اين بود كه حضرت آقا سفارش كرده بودند كه آمدن احمدي نژاد به مصلحت نيست. به آقاي جنتي گفتم احمدي نژاد كانديدا مي شود. گفت واقعا كانديدا مي شود؟ گفت خبر داري؟ گفتم به هيچ وجه. فقط تحليل دارم. آيت الله جنتي خيلي تعجب كرد و گفت اگر نامزد بشود يعني به دنبال فتنه هست. يادم است آن وقت به كسي ديگر نگفتم.

واژه های کلیدی: اسفندماه | احمدی نژاد | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs