اتاق جنگنده بین الملل عربستان حمله هوایی

اتاق: جنگنده بین الملل عربستان حمله هوایی بمب خوشه ای استان حجه مارب یمن

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی ماده ای که با آب خود را ترمیم می کند!

محققان ماده تازه دافع آبی ساخته اند که هنگام خراش اگر در آب فرو برده شود، لایه رویی آن جدا شده است و زیر آن سطحی سالم و بدون خراش مشخص می شود.

ماده ای که با آب خود را ترمیم می کند!

ماده ای که با آب خود را ترمیم می کند!

عبارات مهم : محققان

محققان ماده تازه دافع آبی ساخته اند که هنگام خراش اگر در آب فرو برده شود، لایه رویی آن جدا شده است و زیر آن سطحی سالم و بدون خراش مشخص می شود.

به گزارش مهر به نقل از دیلی میل، محققان دانشگاه فرایبورگ سوییس این ماده تازه دافع آب را کشف کرده اند که توانایی ترمیم خود را دارد. آنها آینده نگری می کنند این نوع ماده تازه کاربردهای خاصی داشته باشد و بتوان از آن در ابزارهای پزشکی و شیشه های ماشین که به طور خودکار تمیز می شوند، استفاده کرد.

ماده ای که با آب خود را ترمیم می کند!

یورگن رو و همکارانش در دانشگاه فرایبورگ این ماده را با الهام از محیط زیست و به خصوص مار ساخته اند.

آنها نخست یک فیلم با استفاده از پلی-۱H,۱H,۲H,-۲H ساختند. روی سطح آن نیز ماده نانوگراس PFA به عنوان پوشش ریخته شد. بخش میانی فیلم حاوی پلیمر حلال آب و فیلک نانوگراس سوپرهیلروفوبیک نیز به عنوان لایه زیرین استفاده شد.نانوگراس ها مشمول بر برجستگی های سوزنی مانند هستند.

محققان ماده تازه دافع آبی ساخته اند که هنگام خراش اگر در آب فرو برده شود، لایه رویی آن جدا شده است و زیر آن سطحی سالم و بدون خراش مشخص می شود.

محققان جهت نشان دادن شیوه کارکرد این ماده رویه آن را خراش دادند و سپس آن را در آب فروبردند. بعد از این روند لایه رویی مانند پوست مرده بدن انسان جدا شده است و در آب شناور و لایه زیرین نمایان شد.

البته باید تحقیقات بیشتری روی مواد موجود در لایه رویی ماده شود تا خراش روی سطح ماده به لایه های دیگر نفوذ نکند.

واژه های کلیدی: محققان | استفاده | دانشگاه | فرایبورگ | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs